Dezbatere finală în PE privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit înainte de aprobarea acordului

În dezbaterea de ieri, grupurile politice din Parlament au pledat în favoarea acordului care stabilește normele viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210422IPR02603/dezbatere-finala-in-pe-privind-viitoarele-relatii-dintre-ue-si-regatul-unit