Entries by ioana

Răspunsul mondial la criza provocată de coronavirus: Comisia Europeană se angajează să doneze 300 de milioane EUR în favoarea Gavi

Astăzi, 4 iunie, Comisia Europeană a anunțat că va dona 300 de milioane EUR în favoarea Gavi, alianța pentru vaccinuri, în perioada 2021-2025. Această sumă va contribui la : • vaccinarea a 300 de milioane de copii și salvarea a până la 8 milioane de vieți; • asigurarea tranziției reușite a anumitor țări către autofinanțare; […]

Comisia face un prim pas către adoptarea unei Strategii farmaceutice pentru Europa

Comisia a publicat in data de 2 iunie o foaie de parcurs, invitând cetățenii și părțile interesate să își exprime opinia cu privire la Strategia farmaceutică pentru Europa. Planificată să fie adoptată înainte de sfârșitul anului, obiectivul general este de a contribui la asigurarea aprovizionării Europei cu medicamente sigure, la prețuri accesibile, și de a […]

Actualizarea directivei privind agenții biologici pentru a proteja sănătatea lucrătorilor și publicarea foii de parcurs privind strategia „De la fermă la consumator”

Comisia Europeană a actualizat Directiva privind agenții biologici pentru a include noul coronavirus SARS-CoV-2 pe lista agenților biologici care îi fac obiectul. Actualizarea ține seama de noile riscuri existente la locul de muncă și le oferă protecție suplimentară tuturor lucrătorilor, în special celor care lucrează în mod direct cu virusul în spitale, în desfășurarea de […]

Siguranța aviației: Comisia adoptă o nouă Listă a UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de siguranță

Comisia Europeană a actualizat în data de 2 iunie Lista UE a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc standardele de siguranță, altfel spus lista companiilor aeriene care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau al unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii Europene, deoarece nu respectă standardele internaționale de siguranță. După actualizarea de ieri, 96 de companii […]

Bugetul UE pentru redresare: crește finanțarea pentru a sprijini fermierii și pescarii din UE, către o tranziție/economie verde

În propunerea sa privind un buget consolidat pe termen lung, Comisia va majora bugetele din cadrul politicii agricole comune (PAC) cu 9 miliarde EUR (4 miliarde EUR pentru Fondul european de garantare agricolă și 5 miliarde EUR pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), iar Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) va fi […]

Salarii minime echitabile: Comisia lansează a doua etapă a consultării cu partenerii sociali

Astăzi, 3 iunie, Comisia lansează a doua etapă a consultării cu sindicatele și cu organizațiile patronale europene cu privire la modul de asigurare a unor salarii minime echitabile pentru toți lucrătorii din Uniunea Europeană. Aceasta este continuarea primei etape a consultării, care s-a desfășurat în perioada 14 ianuarie – 25 februarie 2020, la care Comisia […]

Politica antitrust: Comisia consultă părțile interesate cu privire la un posibil nou instrument în domeniul concurenței

Comisia Europeană a publicat ieri, 2 iunie, o evaluare inițială a impactului, precum și un anunț referitor la lansarea unei consultări publice deschise prin care invită părțile interesate să își exprime opinia cu privire la necesitatea instituirii unui eventual nou instrument în domeniul concurenței, care ar permite soluționarea problemelor structurale în materie de concurență în […]

Comisia lansează o consultare menită să colecteze opinii referitoare la pachetul legislativ privind serviciile digitale

Comisia a lansat ieri, 3 iunie, o consultare publică referitoare la actul legislativ privind serviciile digitale, un pachet legislativ esențial anunțat de președinta von der Leyen în orientările sale politice și în Comunicarea Comisiei intitulată „Conturarea viitorului digital al Europei”, prezentată la 19 februarie. Obiectivul consultării este de a colecta opinii, elemente concrete și date […]

Bugetul UE pentru redresare crește fondurile pentru o Europă mai puternică pe plan internațional

Ca parte a pachetului revizuit privind bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană a propus un buget de 118,2 miliarde EUR pentru acțiuni externe, suplimentat cu o sumă de 15,5 miliarde EUR pentru a-și sprijini partenerii în eforturile de redresare de pe urma pandemiei de COVID-19, conform rolului Uniunii Europene de actor […]

Finanțare de 2,5 milioane de euro pentru Observatorul European al mass-media digitale

Proiectul intitulat Observatorul European al mass-media digitale (EDMO), finanțat de UE, și-a început activitatea luni, 1 iunie 2020. Acest hub independent de colaborare va spori nivelul de cunoștințe științifice disponibile în materie de dezinformare online, dar va promova și dezvoltarea unei piețe UE a serviciilor de verificare a veridicității informațiilor și va sprijini autoritățile publice […]

WIFI4EU: Comisia lansează o nouă rundă de înscrieri în urma căreia municipalitățile pot instala rețele Wi-Fi gratuite în spațiile publice

Astăzi, 3 iunie, Comisia va lansa a patra rundă de înscrieri pentru cupoanele valorice WiFi4EU destinate instalării de rețele Wi-Fi gratuite în spațiile publice, care pot include primării, biblioteci publice, muzee, parcuri sau piețe publice. Aceasta va fi deschisă municipalităților sau asociațiilor de municipalități pentru o zi și jumătate — și anume începând de astăzi, […]

Bugetul UE pentru redresare: rescEU — Uniunii Europene i se acordă instrumente de răspuns direct în situații de criză

Comisia propune astăzi, 2 iunie, să ofere Uniunii Europene instrumentele necesare pentru a reacționa mai rapid atunci când o urgență transfrontalieră gravă, precum pandemia de coronavirus, afectează țările UE în același timp. În acest scop, rescEU — care face parte din mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene — va fi consolidat în mod semnificativ, […]

CĂLĂTORII VIRTUALE – Italia

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea al Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” vă propune o călătorie imaginară prin țările membre ale Uniunii Europene. De ce propunerea noastră este Italia? Pentru că astăzi, 2 iunie, este ziua națională a Italiei, stat membru fondator al UE, cu capitala la Roma. Este o țară renumită pentru forma sa geografică, […]

Bugetul UE pentru redresare: relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private

Astfel cum a anunțat președinta von der Leyen, Comisia intenționează să relanseze rapid economia UE prin stimularea investițiilor private. Astfel, a propus in data de 29 mai un nou Instrument de sprijin pentru solvabilitate, care se bazează pe actualul Fond european pentru investiții strategice, pentru a mobiliza resurse private în scopul sprijinirii urgente a întreprinderilor […]

Răspunsul la coronavirus: lansarea unui dialog cu reprezentanții sectorului financiar pentru a sprijini cetățenii și întreprinderile

Comisia Europeană a lansat ieri, 28 mai, prima sa masă rotundă cu sectorul financiar european, inclusiv cu reprezentanții consumatorilor și ai întreprinderilor, pentru a analiza modul în care poate dezvolta cele mai bune practici în sprijinul cetățenilor și întreprinderilor din UE. Discuțiile au ca scop principal analiza modului în care industria (asociațiile din sectorul bancar, […]

Răspunsul mondial la criza provocată de pandemia de COVID-19: lansarea unei noi campanii cu sprijinul Global Citizen

Ieri, 28 mai, Comisia a anunțat următoarele etape ale inițiativei sale „Răspunsul mondial la criza provocată de pandemia de COVID-19” – o serie de acțiuni internaționale menite să asigure accesul universal la vaccinuri, tratamente și teste de diagnostic pentru COVID-19 la prețuri abordabile pentru toți. În cadrul maratonului donațiilor, care a început la 4 mai, […]