Eurodeputații adoptă programul-cadru pentru cercetare Orizont Europa

 

Programul pentru cercetare și inovare (2021-2027) va ajuta sistemele de sănătate ale UE să se pregătească pentru viitoarele pandemii și industria sa să decarbonizeze și să inoveze.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210422IPR02604/eurodeputatii-adopta-programul-cadru-pentru-cercetare-orizont-europa