Gestionarea migrației: noua strategie a UE privind returnarea voluntară și reintegrarea

Ieri, 27 aprilie, Comisia a adoptat prima strategie a UE privind returnarea voluntară și reintegrarea. Strategia promovează returnarea voluntară și reintegrarea ca parte integrantă a unui sistem comun al UE pentru returnări, un obiectiv-cheie al noului Pact privind migrația și azilul.

Mai multe informații în pagina Comisiei Europene:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_1931