Adoptarea bugetului rectificativ pentru 2012 de catre Comisia Europeana

Comisia a adoptat, în data de 23 octombrie, un buget rectificativ care să îi permită să își îndeplinească obligațiile legale față de beneficiarii fondurilor UE. Acest lucru este în conformitate cu declarația comună pe care Consiliul și Parlamentul European au adoptat-o la data la care a fost adoptat bugetul UE pentru 2012, prin care Comisia era invitată să solicite fonduri suplimentare „în cadrul unui buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în bugetul pe 2012 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile”. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25102012_buget_rectificativ_ue_ro.htm