Comisia a adoptat propunerea de decizie privind aplicarea taxei pe tranzactiile financiare

Cele 10 state membre care doresc să aplice taxa UE pe tranzacțiile financiare (TTF) în cadrul unei cooperări consolidate ar trebui să fie autorizate în acest sens, deoarece se întrunesc toate condițiile legale necesare pentru un astfel de demers – aceasta este concluzia propunerii de decizie a Consiliului, adoptată în data de 23 octombrie de Comisie. După cum reiese din propunere, cooperarea consolidată în privința TTF nu va aduce numai „avantaje imediate și tangibile” țărilor participante, ci, în plus, va contribui la o mai bună funcționare a pieței unice, în beneficiul întregii Uniuni Europene. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25102012_unda_verde_taxa_tranzactii_financiare_ro.htm