Comisia si-a adoptat programul de lucru pentru anul 2013

În discursul său din data de 12 septembrie privind starea Uniunii1, președintele Barroso a prezentat o viziune ambițioasă pentru UE. Sarcina fundamentală rămâne revenirea UE la creșterea durabilă. Aceasta este principala misiune, care necesită un mod de gândire nou și acțiuni precise într-un număr restrâns de domenii-cheie în materie de politică UE. Programul de lucru al Comisiei pentru 2013, care a fost adoptat în data de 23 octombrie, expune modul în care Comisia va lucra în acest scop în anul următor și în perioada ulterioară. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25102012_program_de_lucru_comisie_2013_ro.htm