Entries by Mihaela

Fără practici neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente

Fermierii și IMM-urile vor beneficia de mai multă certitudine și vor fi degrevate parțial de necesitatea de a gestiona riscuri pe care nu le pot controla. Sunt cateva dintre măsurile propuse de Comisia Europeană. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180412_combatere_practici_nelioale_lant_aprovizionare_cu_alimente_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180419&pk_content=topstiri_practicineloiale

Stagii la Parlamentul European

Parlamentul European propune mai multe opțiuni de stagiu în cadrul Secretariatului său, oferind astfel posibilități de formare profesională și ocazia de a învăța mai multe despre această instituție și activitățile sale. Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior sunt acordate doar absolvenților de universități sau de instituții echivalente. Scopul lor este de a le […]

Conferința „Conturarea viitorului digital al Europei”

Președinția bulgară a Consiliului UE și Comisia Europeană organizează conferința „Conturarea viitorului digital al Europei”, în data de 19 aprilie, la Sofia. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/events/20180328_conferinta_sofia_tehnologie_calcul_inalta_performanta_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180329&pk_content=special_hpc

Geoblocarea nejustificată devine istorie

Începând cu 3 decembrie 2018, consumatorii vor avea posibilitatea de a beneficia, on-line, de cele mai bune oferte de bunuri și servicii din întreaga UE, fără a mai fi discriminați pe bază de cetățenie sau reședință, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme privind geoblocarea nejustificată (Regulamentul UE 2018/302) în data de 22 martie. […]

O mai bună mobilitate militară în UE

Facilitarea circulației trupelor și mijloacelor militare este esențială pentru securitatea cetățenilor europeni și pentru a construi o Uniune mai eficientă, integrată și cu o capacitate mai bună de reacție. Planul de acțiune, prezentat în 28 martie, identifică o serie de măsuri operaționale pentru îndepărtarea barierelor fizice, procedurale sau normative din calea mobilității militare. Mai multe […]

9 milioane de cetățeni s-au implicat în procesul legislativ

Potrivit estimărilor, 9 milioane de europeni din toate cele 28 de state membre au sprijinit, de la intrarea în vigoare a acestui instrument în 2012 și până acum, o inițiativă cetățenească europeană (ICE). Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180328_initiative_cetatenesti_ue_9_milioane_europeni_implicati_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180329&pk_content=topstiri_cetateni

Cursuri online pentru companii privind drepturile consumatorilor 30 martie 2018 0

Companiile, în special IMM-urile, au la dispoziție, începând cu 21 martie, un program de formare online pentru a înțelege și pune în aplicare mai bine legislația europeană privind protecția consumatorilor. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180321_cursuri_online_companii_drepturi_consumatori_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180329&pk_content=focusro_consumerlaw

Europenii pot viziona serialul preferat oriunde în Europa

Începând cu 1 aprilie 2018, cetățenii europeni vor avea acces la conținutul online la care sunt abonați în propria țară pe întreg teritoriul UE. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180327_portabilitate_servicii_digitale_teritoriul_ue_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180329&pk_content=toposeu_portabilitate

Tranzacții în euro cu costuri mai mici în întreaga UE

Toți consumatorii și companiile vor putea beneficia pe deplin de avantajele pieței unice atunci când trimit bani, retrag numerar sau efectuează plăți în străinătate, același comision – mic sau zero – urmând să fie plătit atât pentru tranzacțiile transfrontaliere în euro, cât și pentru cele efectuate în țară, în moneda locală oficială. Mai multe informatii: […]

60 de motive bune pentru Uniunea Europeană

De-a lungul întregii sale istorii, Europa a fost deseori frământată de războaie, însă astăzi putem avea încredere în vecini, pentru că datorită colaborării între statele membre, în domenii atât de variate, un conflict pe teritoriul UE este de neconceput. Această publicație oferă o imagine de ansamblu asupra Uniunii Europene ca și actor global responsabil și […]

Natura 2000 – The action plan for nature, people and the economy

Din 1992 Uniunea Europeană promovează ca instrument principal de conservare a naturii dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000, care vizează țările membre UE dar și țările candidate. Inițial, s-a planificat terminarea procesului de desemnare a siturilor din rețea până în anul 2000 însă acest proces a fost mai mult sau mai puțin întârziat, în […]

Mediul pentru europeni

Milioane de oameni din întreaga lume depind direct de oceane pentru supraviețuirea lor. Însă, în cele din urmă, întreaga umanitate are nevoie de oceane sănătoase pentru combaterea schimbărilor climatice, purificarea aerului, reglarea condițiilor meteorologice și asigurarea unei surse esențiale de hrană și apă. Acțiunile pentru protejarea oceanelor noastre sunt eficiente doar prin cooperare globală puternică, […]

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Promovarea respectării drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană FRA –  culege date și informații pertinente și oportun; –  împărtășește cu factorii politici și de decizie perspective și sfaturi bazate pe dovezi; –  sensibilizează și promovează drepturile fundamentale; –  cooperează cu diverși parteneri la nivel internațional, al UE și național. Agenția pentru drepturi fundamentale produce o varietate […]

Povestea Europei – 60 de ani de progrese realizate în comun

Cea de-a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma este o ocazie binevenită de a reflecta asupra viitorului Uniunii Europene – în principal privind înainte, dar și evaluând deceniile trecute. Povestea europeană este una a păcii, democrației, solidarității și libertății, dar și a prosperității, egalității, bunăstării și sustenabilității. În acest moment de răscruce al istoriei, […]