Natura 2000 – The action plan for nature, people and the economy

Din 1992 Uniunea Europeană promovează ca instrument principal de conservare a naturii dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000, care vizează țările membre UE dar și țările candidate. Inițial, s-a planificat terminarea procesului de desemnare a siturilor din rețea până în anul 2000 însă acest proces a fost mai mult sau mai puțin întârziat, în diferite țări.

Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000 este formată din: Arii Speciale de Conservare (Special Areas of Conservation_ – constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și Florei Sălbatice) și Arii de Protecție Specială Avifaunistică (Special Protected Areas) – constituite conform Directivei Păsări (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice), ce are scopul să mențină într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) și specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări).

In acest număr al revistei Natura 2000 regăsim informații referitoare la: un plan de acțiune pentru natură, oameni și economie. Se au în vedere patru domenii prioritare de acțiune: – îmbunătățirea cunoștințelor și asigurarea unei mai bune coerențe asupra obiectivelor socio-economice ; construirea unei proprietăți politice; consolidarea investițiilor în Natura 2000 și îmbunătățirea sinergiilor prin instrumentele de finanțare ale UE; o mai bună comunicare și sensibilizare, implicarea cetățenilor, a părților interesate și a comunităților. De asemenea, broșura oferă informații despre platforma UE pentru biodiversitatea afacerilor și sărbătorirea Zilei Europene Natura 2000.

Natura 2000 – The action plan for nature, people and the economy, Number 42/July 2017, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017