Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Promovarea respectării drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană

FRA

–  culege date și informații pertinente și oportun;

–  împărtășește cu factorii politici și de decizie perspective și sfaturi bazate pe dovezi;

–  sensibilizează și promovează drepturile fundamentale;

–  cooperează cu diverși parteneri la nivel internațional, al UE și național.

Agenția pentru drepturi fundamentale produce o varietate de publicații și de instrumente online, inclusiv manuale, rapoarte, documente de discuții și avize.

Acest pliant prezintă o selecție a respectivelor publicații și instrumente: azil, migrație și frontiere; societatea informațională; protecția vieții private și a datelor; accesul la justiție; drepturile copilului; report privind drepturile fundamentale; manuale, sondaje la scară largă; aplicații și instrumente online.

Mai multe informații detaliate se găsesc la adresa: http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources