Politici fiscale: soluțiile UE pentru a preveni fraudele și evaziunea fiscală

 

Impozitarea corectă este o prioritate pentru Parlamentul European. Aflați cum dorește acesta să combată evaziunea fiscală și fraudele.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20210415STO02118/solutiile-ue-pentru-a-preveni-fraudele-si-evaziunea-fiscala