Pe agenda PE: adeverința digitală verde, investițiile UE, relațiile UE-UK

 

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210414STO02012/pe-agenda-adeverinta-digitala-verde-investitiile-ue-relatiile-ue-uk