Regiunile UE primesc încă 47,5 miliarde EUR pentru a combate efectele pandemiei

Eurodeputații au aprobat ajutoare suplimentare pentru ca regiunile Uniunii să poată contracara pandemia de COVID-19 și să găsească soluții pentru consecințele sale sociale și sanitare.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201211IPR93620/regiunile-ue-primesc-inca-47-5-miliarde-eur-pentru-a-combate-efectele-pandemiei