PE a aprobat „condiționalitatea statului de drept” pentru accesarea fondurilor europene

Eurodeputații au aprobat regulamentul menit să protejeze fondurile UE împotriva utilizării abuzive de către guvernele UE care încalcă principiile statului de drept.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201211IPR93622/pe-aproba-conditionalitatea-statului-de-drept-pentru-accesarea-fondurilor-ue