Comisia publică recomandări privind o abordare comună, la nivelul UE, a testării pentru COVID-19

In data de 18 septembrie, Comisia a publicat un set de recomandări privind o abordare comună referitoare la testarea pentru COVID-19 în Europa, ca inițiativă de monitorizare în urma comunicării din 15 iulie privind pregătirea sistemelor sanitare din UE pentru a reacționa rapid la o nouă izbucnire a epidemiei de COVID-19.

 

Recomandările stabilesc acțiuni concrete de sprijinire a țărilor în ceea ce privește planificarea și organizarea eforturilor lor de testare în diferitele stadii ale pandemiei. Recomandările au fost aprobate de Comitetul pentru securitate sanitară cu scopul de a raționaliza abordările naționale și de a asigura o testare mai coerentă pentru COVID-19 în întreaga UE.

 

Detalii în comunicatul de presă.

 

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20200918_recomandari_testare_coronavirus_ro