UE trebuie să intensifice eforturile de prevenire a excluziunii sociale și a atitudinilor ostile împotriva romilor

Atitudinile ostile structurale împotriva romilor trebuie oprite, potrivit eurodeputaților – este nevoie de acces egal la locuințe, educație, asistență medicală și ocuparea forței de muncă.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200910IPR86837/prevenirea-excluziunii-sociale-si-a-atitudinilor-ostile-impotriva-romilor