Resurse proprii: PE deschide calea implementării planului de redresare post-COVID-19

Eurodeputații accelerează procedura care va permite UE să împrumute 750 de miliarde EUR pentru planul de redresare „Next Generation EU”.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200910IPR86815/pe-deschide-calea-implementarii-planului-de-redresare-post-covid-19