Este necesară consolidarea capacității UE de protecție civilă, în urma lecțiilor desprinse din criza COVID-19

  • UE trebuie să dețină echipamente comune și să poată oferi asistență directă statelor membre atunci când capacitățile naționale sunt suprasolicitate
  • Supravegherea parlamentară este necesară în ceea ce privește sumele alocate prevenirii, pregătirii și răspunsului în fața unei crize
  • Negocierile cu Consiliul trebuie să înceapă imediat pentru ca noul sistem să devină operațional începând cu 2021

 

Parlamentul solicită consolidarea mecanismului de protecție civilă al UE, astfel încât UE să poată răspunde mai bine situațiilor de urgență de mari dimensiuni, precum COVID-19.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200910IPR86817/este-necesara-consolidarea-capacitatii-ue-de-protectie-civila