Parlamentul dorește o Uniune Europeană a Sănătății

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200710IPR83101/parlamentul-doreste-o-uniune-europeana-a-sanatatii