PE dorește ca UE să joace un rol mai important în îmbunătățirea sănătății publice

În dezbaterea privind viitoarea strategie UE în domeniul sănătății publice, eurodeputații solicită instrumente mai puternice pentru a face față urgențelor în domeniul sănătății.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82715/pe-doreste-ca-ue-sa-joace-un-rol-mai-important-in-imbunatatirea-sanatatii