Parlamentul adoptă o reformă majoră a sectorului de transport rutier

Parlamentul susține regulile revizuite pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale șoferilor și pentru a opri denaturarea concurenței în transportul rutier.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200706IPR82714/parlamentul-adopta-o-reforma-majora-a-sectorului-de-transport-rutier