Sunt necesare mai multe eforturi pentru a transpune pe deplin normele UE privind drepturile victimelor și ordinul european de protecție


Comisia a publicat recent rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei privind drepturile victimelor și a Directivei privind ordinul european de protecție. Aceste două rapoarte evaluează și analizează măsurile naționale de punere în aplicare a directivelor.
În majoritatea statelor membre au fost identificate deficiențe în ceea ce privește punerea în aplicare a unor drepturi esențiale, cum ar fi accesul la informații, serviciile de sprijin și protecția în conformitate cu nevoile individuale ale victimelor. Ordinele europene de protecție sunt încă utilizate rar, în principal din cauza lipsei de informare cu privire la instrument și din cauza insuficienței mecanismelor naționale de protecție. Comisia va adopta în curând o strategie a UE în domeniul drepturilor victimelor (2020-2025).

Mai multe informații în comunicatul de presă.

https://ec.europa.eu/romania/news/20200518_norme_ue_victime_ro