Oportunități pentru tineri

Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” vă informează despre oportunitățile oferite de către Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate: stagii standard de zece luni, stagii pentru absolvenți de învățământ superior, stagii pentru studenți care pregătesc o teză, stagii de detașare, stagii în cadrul acordurilor de finanțare și stagii de formare pentru studenți cu durata de doua luni. Termen de înscriere: 31 mai 2020.

Pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai țărilor aflate în curs de aderare la UE sau ai ţărilor din Spațiul Economic European. Un număr limitat de cetăţeni ai altor țări terțe sunt, de asemenea, acceptați. Candidații trebuie să cunoască foarte bine cel puțin două limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie limba engleză. Se va acorda prioritate candidaților care nu au mai lucrat sau nu au mai efectuat un stagiu de practică în cadrul unor instituții sau organisme europene.
Mai multe detalii:
https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/103?fbclid=IwAR2SpT6hixZvHLHIkDsc48P13gpDElz1mSDqjfFt2kZYTIU9MoHOR_ME9fQ