Locuri de muncă, creștere economică și inovare în Europa, prin #InvestEU

Comisia propune crearea programului InvestEU, pentru a grupa sub aceeași cupolă finanțarea acordată de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180606_buget_ue_post_2020_propunere_program_investeu_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180607&pk_content=toposeu_investeu