Bugetul UE: program spațial în valoare de 16 miliarde €

Pentru următorul buget al UE pe termen lung, Comisia propune alocarea a 16 miliarde euro pentru a ajuta la menținerea și la stimularea rolului de lider al UE în domeniul spațial. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180606_buget_ue_post_2020_propunere_program_spatial_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180607&pk_content=toposeu_spatiu