Consultare publică – Sporirea capacității autorităților naționale din domeniul concurenței de a asigura respectarea normelor în materie

Grup-țintă: Cetățeni, companii, organizații și autorități publice. Sunt binevenite contribuțiile din partea companiilor (inclusiv IMM-uri), asociațiilor profesionale, autorităților publice, organizațiilor de protecție a consumatorilor, precum și din partea practicienilor din domeniul concurenței, cercetătorilor și grupurilor de reflecție și a altor părți interesate cu experiență sau cunoștințe cu privire la punerea în aplicare a normelor UE în materie de concurență de către autoritățile naționale.
Termen-limită: 12 februarie 2016
Mai multe pe:
http://ec.europa.eu/romania/focus/27012016_consultare_publica_sporirea_capacitatii_concurenta_norme_ro.htm