Consultare publică – Elaborarea de noi norme europene în domeniul energiei regenerabile pentru perioada ulterioară anului 2020

Grup-țintă:Toți cetățenii și toate organizațiile sunt invitate să participe la prezenta consultare.
Termen-limită: 10 februarie 2016
Mai multe pe:
http://ec.europa.eu/romania/focus/27012016_consultare_publica_norme_europene_domeniul_energiei_regenerabile_ro.htm