Realizarea unui spatiu european de justitie pe deplin functional pana in 2020

Comisia Europeană și-a prezentat punctul de vedere referitor la viitorul politicii UE în domeniul justiției. La patru ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, construirea unui spațiu european de justiție a progresat cu pași rapizi. Comisia a adoptat măsuri în domeniul justiției menite să reducă birocrația și costurile pentru cetățeni și întreprinderi, să impulsioneze redresarea economică și să ușureze viața practică a cetățenilor care își exercită dreptul la liberă circulație. Obiectivul Comisiei pentru viitor este să realizeze noi progrese în direcția creării, până în 2020, a unui spațiu european comun de justiție pe deplin funcțional, întemeiat pe încredere, mobilitate și creștere.
În Romania, numărul românilor care tind să nu aibă încredere în sistemul de justiție național (54%) este mai mare decât cel al românilor care au încredere (44%), situație inversă față de Uniunea Europeană unde numărul celor ce au încredere (53%) este mai mare decât al cetățenilor ce nu au încredere (43%).
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/11032014_spatiu_european_de_justitie_ro.htm