Prezentarea viziunii strategice asupra prioritatilor politice din domeniul afacerilor interne

În ce mod poate să contribuie și mai mult activitatea UE privind migrația, azilul și aspectele legate de securitate la asigurarea unei Europe în care cetățenii acesteia să poată locui și munci într-un spațiu deschis, prosper și sigur? Programul de la Stockholm, care a reprezentat cadrul politicilor în domeniul afacerilor interne pentru perioada 2010-2014, se apropie de sfârșit, de aceea Comisia a prezentat  o nouă viziune strategică în ceea ce privește prioritățile politice viitoare în domeniul afacerilor interne.
 
Europa face parte dintr-o lume globalizată și interconectată, în care se anticipează o creștere a mobilității internaționale. Europa ar trebui să fie pregătită pentru a valorifica mai bine oportunitățile oferite de migrație, nu în ultimul rând în contextul unei populații îmbătrânite și al scăderii forței de muncă.
 
Progresele ar putea viza:
– asigurarea unor sinergii mai bune cu alte domenii de politică, de exemplu cu politicile comerciale, precum și acordarea de sprijin pentru mobilitatea pe termen scurt a profesioniștilor cu un nivel ridicat de competențe în domeniul furnizării de servicii;

  • inițierea unor dialoguri structurale cu statele membre, cu mediul de afaceri și cu sindicatele privind cererea în materie de migrație a forței de muncă;
  • intensificarea recunoașterii calificărilor și a competențelor profesionale obținute în străinătate;
  • consolidarea angajamentelor privind integrarea efectivă a migranților pe piața muncii și, în general, în societățile care îi primesc.

 
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/11032014_modelare_politici_afaceri_interne_ro.htm