Publicarea rapoartelor anuale privind progresele inregistrate de tarile incluse in politica de extindere a UE

În cadrul seriei de rapoarte anuale pe această temă, Comisia Europeană recomandă acordarea statutului de țară candidată Albaniei și, pentru a cincea oară consecutiv, deschiderea negocierilor de aderare cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. De asemenea, Comisia evaluează progresele realizate în ultimul an de celelalte țări din Balcanii de Vest și de Turcia, în direcția aderării la UE. Având în vedere decizia Guvernului Islandei de a suspenda negocierile de aderare, un raport simplificat privind această țară face bilanțul stadiului său actual din perspectiva alinierii la UE. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_extinderea_ue_prioritati_pentru_2014_ro.htm