CE transmite un aviz motivat Romaniei in domeniul eficientei energetice a cladirilor

Comisia a adoptat joi, 17 octombrie 2013, 108 decizii în ceeea ce privește neîndeplinirea obligațiilor conform legislației UE, printre care se numără 12 avize motivate și 5 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Unul dintre avizele motivate date publicității se referă și la România și este în domeniul eficienței energetice a clădirilor. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17102013_decizii_privind_procedurile_de_constatare_a_neindeplinirii_obligatiilor_potrivit_legislatiei_comunitare_ro.htm