Comisia a prezentat tabloul de bord european privind sistemele judiciare

Comisia Europeană a prezentat un nou instrument comparativ pentru promovarea unor sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană și, prin urmare, pentru consolidarea creșterii economice. „Tabloul de bord european privind sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile și comparabile privind funcționarea sistemelor judiciare din cele 27 de state membre ale UE. Îmbunătățirea calității, independenței și eficienței sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare al politicilor economice UE din cadrul semestrului european, care vizează punerea bazelor pentru revenirea la creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/28032013_tablou_de_bord_sisteme_judiciare_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, Viviane REDING poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I077111