Comisia propune noi norme pentru imbunatatirea functionarii Europol

Comisia a propus măsuri de transformare a agenției UE de aplicare a legii (Europol) într-o agenție mai eficace în colectarea și analizarea informațiilor și în împărtășirea acestor analize cu statele membre. Acest lucru va permite agenției Europol să furnizeze un sprijin mai concret și mai bine orientat autorităților naționale de aplicare a legii în cadrul cooperării și  investigațiilor transfrontaliere. În același timp, propunerea sporește nivelul de răspundere al Europol față de Parlamentul European și parlamentele naționale, precum și consolidează protecția datelor cu caracter personal. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27032013_europol_ro.htm