Politica UE în domeniul vizelor: Comisia propune un mecanism mai solid de suspendare a exceptării de la obligativitatea de a deține viză

Informatii:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/politica-ue-domeniul-vizelor-comisia-propune-un-mecanism-mai-solid-de-suspendare-exceptarii-de-la-2023-10-19_ro