Orientări de politică în cadrul semestrului european: susținerea reformelor și a investițiilor pentru a asigura prosperitatea, competitivitatea, echitatea și reziliența UE pe termen lung

 

În cadrul pachetului de primăvară al semestrului european 2023, Comisia a oferit statelor membre orientări pentru a construi o economie solidă și adaptată exigențelor viitorului, care să asigure competitivitatea și prosperitatea pe termen lung pentru toți, în contextul unui mediu geopolitic dificil. Pentru aceasta, este necesară o abordare integrată în toate domeniile de politică: promovarea unui mediu durabil, a productivității, a echității și a stabilității macroeconomice. Semestrul european oferă cadrul de coordonare a politicilor în acest scop, integrând punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) și a programelor politicii de coeziune. Ciclul semestrului european oferă, de asemenea, rapoarte actualizate privind progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate statele membre.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/orientari-politice-cadrul-semestrului-european-2023-05-24_ro