Securitatea cibernetică: către o consolidare a capacităților UE pentru cooperare operațională eficace, solidaritate și reziliență

 

Comisia a adoptat o propunere de regulament al UE privind solidaritatea cibernetică având ca scop consolidarea capacităților Uniunii în materie de securitate cibernetică.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/securitatea-cibernetica-catre-o-consolidare-capacitatilor-ue-pentru-cooperare-operationala-eficace-2023-04-19_ro