Infrastructură critică: Comisia accelerează eforturile de consolidare a rezilienței europene

Comisia a propus consolidarea rezilienței infrastructurii critice a UE.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/infrastructura-critica-comisia-accelereaza-eforturile-de-consolidare-rezilientei-europene-2022-10-19_ro