Biodiversitate: orientările Comisiei privind noile zone protejate, menite să conducă natura europeană pe drumul către redresare până în 2030

 

 

Comisia a publicat recent orientările privind identificarea și desemnarea de noi zone naturale protejate în UE, precum și privind gestionarea zonelor protejate existente și viitoare. Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 – o inițiativă-cheie a Pactului verde european – urmărește să plaseze biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030.

 

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/biodiversitate-orientarile-comisiei-privind-noile-zone-protejate-menite-sa-conduca-natura-europeana-2022-01-31_ro