Impozitare echitabilă: Comisia propune transpunerea rapidă a acordului internațional privind impozitarea minimă a întreprinderilor multinaționale

Astăzi, 22 decembrie, Comisia Europeană a propus o directivă care asigură o rată efectivă minimă de impozitare pentru activitățile globale ale marilor grupuri multinaționale. Propunerea respectă angajamentul UE de a acționa extrem de rapid și de a fi printre primii care pun în aplicare recentul acord istoric de reformă fiscală mondială , care urmărește să asigure echitatea, transparența și stabilitatea cadrului internațional privind impozitarea societăților comerciale.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_7028