„Europa în lume”: Uniunea Europeană definește domeniile prioritare de cooperare cu țările și regiunile partenere de pe întreg mapamondul

 

Comisia a adoptat programele indicative multianuale ale instrumentului „Europa în lume”, care definesc domeniile prioritare de cooperare cu țările și regiunile partenere de pe întreg mapamondul pentru perioada 2021-2027. Programarea include, de asemenea, alocarea financiară pentru perioada 2021-2024 (la nivel național) și pentru perioada 2021-2027 (la nivel regional) care va sprijini această cooperare, cuantumul său total fiind de aproape 26,3 miliarde EUR. Adoptarea programelor indicative multianuale la nivel național și regional va contribui în mod semnificativ la punerea în aplicare a acțiunilor climatice, a incluziunii sociale și a dezvoltării umane, la abordarea migrației și a strămutării forțate a populației, precum și la atingerea obiectivelor în materie de gen și biodiversitate.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_7021