În UE încep să se aplice norme noi privind protecția avertizorilor de integritate

 

Intră în vigoare noile norme la nivelul UE privind protecția avertizorilor de integritate, prezentate în Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Noua lege garantează un nivel ridicat de protecție pentru persoanele care raportează încălcări ale dreptului UE. Directiva prevede canale de raportare eficace și disponibile pe scară largă și o protecție solidă a avertizorilor de integritate, care își desfășoară activitatea atât în sectorul public, cât și în cel privat din întreaga UE.

Directiva acoperă numeroase domenii de politică esențiale ale UE, de la combaterea spălării banilor, protecția datelor, protecția intereselor financiare ale Uniunii, siguranța alimentară și a produselor și până la sănătatea publică, protecția mediului și securitatea nucleară. Comisia încurajează statele membre ca, atunci când o transpun, să extindă domeniul de aplicare al directivei la alte sectoare, pentru a asigura un cadru cuprinzător și coerent la nivel național.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ue-incep-sa-se-aplice-norme-noi-privind-protectia-avertizorilor-de-integritate-2021-12-17_ro