Alocarea fondurilor REACT-EU în valoare de 11 miliarde EUR este acum disponibilă pentru 2022

Comisia a publicat alocarea resurselor REACT-EU pentru anul 2022.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_6103