UE propune includerea pe o listă neagră a operatorilor de transport implicați în facilitarea introducerii ilegale de persoane sau a traficului de persoane

Mai multe informații:

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_6187