Peste 484,2 milioane EUR în sprijinul regiunilor UE afectate de dezastre

PE solicită Comisiei să simplifice Fondul de solidaritate al UE pentru a se asigura că acesta poate răspunde schimbărilor climatice și dezastrelor naturale mai frecvente.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04115/peste-484-2-milioane-eur-in-sprijinul-regiunilor-ue-afectate-de-dezastre