Conferința privind viitorul Europei: eveniment inaugural la Strasbourg

 

Evenimentul inaugural a marcat lansarea procesului participativ, instituit la inițiativa comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210505IPR03505/conferinta-privind-viitorul-europei-eveniment-inaugural-la-strasbourg