Rezumatul plenarei: certificatul Covid-19, UE-Regatul Unit, investiții

Parlamentul a adoptat o poziție privind certificatul de călătorie Covid-19 și a aprobat acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit.

Mai multe informații pe pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20210422STO02653/rezumatul-plenarei-certificatul-covid-19-ue-regatul-unit-investitii