Certificatul UE COVID-19 trebuie să faciliteze libera circulație fără discriminare

 

Parlamentul și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la liberă circulație în Europa în timpul pandemiei.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210422IPR02606/certificatul-ue-covid-19-trebuie-sa-faciliteze-libera-circulatie