Orizont Europa: cum investeşte UE în ştiinţă (infografice)

 

Programul de cercetare Orizont Europa va continua să susțină descoperirile științifice pentru a stimula redresarea după Covid-19 și pentru a facilita transformarea digitală și ecologică a UE.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20210422STO02652/orizont-europa-cum-investeste-ue-in-stiinta-infografice