Programul LIFE: acțiunea UE împotriva schimbărilor climatice

 

UE a aprobat finanțarea programului LIFE cu un buget de 5,4 miliarde EUR. Aflați cum vor fi sprijinite acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.

Mai multe informații în pagina Parlamentului European:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20210414STO02008/programul-life-actiunea-ue-impotriva-schimbarilor-climatice