Coronavirus: cronologia acțiunilor UE în 2021

Urmăriți cronologia pentru a afla cum răspunde UE la pandemia de coronavirus în 2021.

Mai multe informații:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210211STO97615/coronavirus-cronologia-actiunilor-ue-in-2021